Các công ty thuộc tập đoàn

Công ty cổ phần Quản lý hồ sơ Kansai (KRM)

Trung tâm lưu trữ hồ sơ
Trung tâm lưu trữ hồ sơ
Dịch vụ sắp xếp và lưu trữ tài liệu
Dịch vụ sắp xếp và lưu trữ tài liệu

KRM cung cấp các giải pháp hợp nhất để quản lý cả tài liệu giấy lẫn điện tử, đồng thời tạo ra và thực hiện các đề xuất để cải thiện việc quản lý tài liệu nhằm nâng cao hiệu quả công việc và bảo mật cho khách hàng.

Công ty cổ phần Máy tính Chuo (CCC)

 
Văn phòng phát triển hệ thống
Văn phòng phát triển hệ thống

CCC cung cấp các dịch vụ như phát triển phần mềm, bảo trì và vận hành như một nhà tích hợp hệ thống, phối hợp với Kanden System Solutions để cung cấp dịch vụ một cách nhanh chóng cho khách hàng.

Công ty cổ phần Pacific Business Consulting (PBC)

Đây là công ty cung cấp dịch vụ tư vấn IT, chuyên chào bán, lắp đặt các gói sản phẩm của Microsoft là Hệ thống hỗ trợ quản trị doanh nghiệp (ERP) 「Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition (tên cũ:Microsoft Dynamics AX) và Dynamics NAV」 và Hệ thống quản lý khách hàng (CRM) 「Dynamics 365 for Sales」.
Với thế mạnh về đối ứng cả lúc triển khai hệ thống từ Nhật Bản ra nước ngoài cũng như lúc triển khai hệ thống từ nước ngoài vào Nhật Bản , công ty đang phát huy sức mạnh toàn cầu của mình với trọng tâm là vùng Châu Á - Thái Bình Dương.