Lịch sử công ty

Lịch sử công ty

Lịch sử công ty

Công ty cổ phần Kanden System Solutions

10 / 2004 Công ty cổ phần Kanden System Solutions được thành lập từ sự hợp nhất giữa công ty cổ phần Hệ thống thông tin Kanden và công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Kansai
  Đạt được chứng chỉ ISMS (Phiên bản 2.0) và chứng chỉ BS7799:Phần 2:2002
9 / 2006 Chứng chỉ ISO/IEC27001:2005 (ISMS)
7 / 2007 Sáp nhập với Công ty cổ phần K-SQUARE
8 / 2007 Chứng chỉ JISQ15001:2006 (PMS)
12 / 2008 Chứng chỉ ISO/IEC20000:2005
6 / 2011 Đạt được CMMI cấp độ 3
12 / 2011 Chuyển trụ sở chính đến Kita-ku, OsakaTrung tâm dữ liệu số 3 đi vào hoạt động
10 / 2017 Sáp nhập với Công ty cổ phần Công ty cổ phần Dịch vụ máy tính Kansai
4 / 2018 Thông báo về việc mua lại công ty cổ phần Pacific Business Consulting

Công ty cổ phần Hệ thống thông tin Kanden

4 / 1967 Thành lập Công ty cổ phần Trung tâm điện toán Kansai (KEC)
[Vốn: 15 triệu yên; Trụ sở chính: Amagasaki]
4 / 1970 Thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ máy tính Kansai
(công ty thuộc tập đoàn)
3 / 1976 Đầu tư vào Công ty cổ phần Máy tính Chuo
5 / 1981 Bắt đầu kinh doanh cho thuê
10 / 1982 Tăng vốn lên 45 triệu yên
12 / 1982 Thành lập Công ty cổ phần Quản lý hồ sơ Kansai (công ty thuộc tập đoàn)
10 / 1984 Bắt đầu cung cấp dịch vụ trực tuyến cho dịch vụ đô thị (cấp nước)
6 / 1992 Đổi tên công ty thành Công ty cổ phần Hệ thống thông tin Kanden (KIS)
4 / 1994 Tăng vốn lên 90 triệu yên
8 / 2001 Đạt được PrivacyMark
5 / 2002 Bước vào kinh doanh ERP
6 / 2002 Chứng chỉ ISO 9001:2000 (QMS)
5 / 2004 Bước vào kinh doanh ASP

Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Kansai

5 / 1986 Thành lập Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Kansai (KTT)
[Vốn: 200 triệu yên; Trụ sở chính: Osaka]
10 / 1991 Tổ chức hội thảo "Diễn đàn cơ hội viễn thông (TCF)"
10 / 1998 Bắt đầu cung cấp dịch vụ mạng lưới mở rộng Tập đoàn KEPCO (Finder)
4 / 2000 Bắt đầu cung cấp dịch vụ hỗ trợ quản lý cho Tập đoàn KEPCO

Công ty cổ phần K-SQUARE

10 / 2001 Thành lập Công ty cổ phần K-SQUARE
[Vốn: 350 triệu yên; Trụ sở chính: Osaka]
Trung tâm dữ liệu số 1 đi vào hoạt động
12 / 2002 Trung tâm dữ liệu số 2 đi vào hoạt động
6 / 2003 Tăng vốn lên 400 triệu yên
8 / 2004 Đạt được chứng chỉ ISMS (Phiên bản 2.0) và chứng chỉ BS7799:Phần 2:2002
8 / 2006 Đăng ký chứng chỉ ISO/IEC2700:2005

Công ty cổ phần Dịch vụ máy tính Kansai

4 / 1970 Thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ máy tính Kansai (KCS)
[ Vốn: 5 triệu Yên; Trụ sở chính : Thành phố Amagasaki ]
4 / 1970 Bắt đầu cung cấp dịch vụ chuyển phát
4 / 1990 Bắt đầu cung cấp dịch vụ hoạt động in ấn
4 / 1993 Bắt đầu cung cấp dịch vụ đóng gói bưu phẩm
6 / 1994 Tăng vốn lên thành 10 triệu Yên
4 / 2006 Bắt đầu cung cấp dịch vụ vận hành batch
9 / 2008 Đạt được PrivacyMark
4 / 2013 Bắt đầu cung cấp dịch vụ LCM