Hồ sơ công ty

Tên công ty :
Công ty cổ phần Kanden System Solutions
Ngày thành lập :
Ngày 1 tháng 4 năm 1967
Vốn :
90 triệu yên
(100% vốn góp từ Công ty cổ phần Điện lực Kansai)
Doanh thu :
31,525 triệu yên (2016)
Nhân viên
1,311(Thời điểm ngày 1 tháng 10 năm 2017)
Giám đốc :
Tổng giám đốcYamamoto Yasuhiro
Giám đốc điều hànhShimomura Tadashi
Giám đốc điều hànhMiura Yoshitaka
Giám đốcKitamura Junichiro
Giám đốcUehata Masahiro
Giám đốcSaeki Akihiko
Giám đốcIto Yuji
Giám đốcYamamoto Koji
Giám đốcSogo Masaoki
Giám đốcNakatani Yuichi
Giám đốcKitahara Hirokazu
Giám đốcSakamoto Shinji
Giám đốcNabe Masahiko
Kiểm toán doanh nghiệp cao cấpSasaki Tetsuo
Kiểm toán doanh nghiệpInoue Tomio
Kiểm toán doanh nghiệpTamura Yasunari