Hồ sơ công ty

Tên công ty :
Công ty cổ phần Kanden System Solutions
Ngày thành lập :
Ngày 1 tháng 4 năm 1967
Vốn :
90 triệu yên
(100% vốn góp từ Công ty cổ phần Điện lực Kansai)
Doanh thu :
33,613 triệu yên (2015)
Nhân viên
1,280(Thời điểm ngày 1 tháng 6 năm 2016)
Giám đốc :
Tổng giám đốcYamamoto Yasuhiro
Giám đốc điều hànhShimomura Tadashi
Giám đốc điều hànhMiura Yoshitaka
Giám đốcKitamura Junichiro
Giám đốcSakamoto Shinji
Giám đốcUehata Masahiro
Giám đốcSaeki Akihiko
Giám đốcKawata Yasuhiro
Giám đốcIto Yuji
Giám đốcYamamoto Koji
Giám đốcYamamoto Jun
Giám đốcAraki Makoto
Kiểm toán doanh nghiệp cao cấpFujiwara Toshiro
Kiểm toán doanh nghiệpTamura Yasunari
Kiểm toán doanh nghiệpInoue Tomio