Chúng tôi được chứng nhận theo hệ thống PrivacyMark.

privacy mark

Theo hệ thống PrivacyMark, các công ty được công nhận là có cơ chế thực hiện biện pháp thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân sẽ được cấp quyền để hiển thị "PrivacyMark" trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình. Hệ thống PrivacyMark được thiết lập vào tháng 4 năm 1998 và được quản lý bởi Viện Xúc tiến Kinh tế và Cộng đồng kỹ thuật số Nhật Bản (JIPDEC).

Chúng tôi cam kết thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin và đảm bảo quản lý thông tin phù hợp. Hiểu rõ tầm quan trọng của thông tin cá nhân, chúng tôi liên tục xin cấp mới chứng chỉ PrivacyMark.

  1. Tháng 8 năm 2001  Đạt được chứng chỉ
  2. Tháng 8 năm 2003  Được cấp mới chứng chỉ (lần đầu)
  3. Tháng 12 năm 2004Công ty mới được công nhận kế thừa (do sáp nhập doanh nghiệp)
  4. Tháng 8 năm 2005  Được cấp mới chứng chỉ (lần 2)
  5. Tháng 8 năm 2007  Được cấp mới chứng chỉ (lần 3)
  6. Tháng 8 năm 2009  Được cấp mới chứng chỉ (lần 4)
  7. Tháng 8 năm 2011  Được cấp mới chứng chỉ (lần 5)
  8. Tháng 8 năm 2013  Được cấp mới chứng chỉ (lần 6)
  9. Tháng 8 năm 2015  Được cấp mới chứng chỉ (lần 7)
  10. Tháng 8 năm 2017  Được cấp mới chứng chỉ (lần 8)