Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Cảm ơn quý vị đã sử dụng trang web của Kanden System Solutions. Vui lòng xác nhận các điều kiện sau đây trong việc sử dụng.

Bản quyền

Tất cả bản quyền về thông tin, hình, biểu tượng, âm thanh, ảnh và tất cả các quyền được bảo lưu bởi Kanden System Solutions hoặc người giữ bản quyền gốc hoặc người nắm giữ quyền khác. Tài liệu chỉ được sử dụng cho mục đích sử dụng cá nhân và không được tái bản trong các trang web khác hoặc in ấn.
Không sử dụng tài liệu vượt quá thẩm quyền theo quy định pháp luật khi chưa có sự đồng ý của người sở hữu bản quyền.

Nội dung

  • Chúng tôi chỉ đăng những thông tin sau khi đã kiểm tra thật cẩn thận; tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm nội dung của từng mục. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào gây ra do sử dụng trang web của chúng tôi hoặc gây ra thông qua thông tin trên trang web của chúng tôi.
  • Thông tin có thể bị thay đổi mà không báo trước và trang web có thể bị ngừng lại hoặc gián đoạn.

Đường dẫn

Khi thiết lập đường dẫn đến trang web của chúng tôi, vui lòng cho chúng tôi biết những điều sau đây bằng email:

  • Địa chỉ trang web của quý vị và tên công ty (hoặc tập đoàn) của quý vị
  • Tên người chịu trách nhiệm về trang web, bộ phận (phòng ban), số điện thoại, địa chỉ email của người đó
  • Trong trường hợp này, vui lòng liên kết đến URL sau đây (trang đầu):
    http://www.ks-sol.com/vn/index.html
  • Nếu xét thấy điều này có nguy cơ gây trở ngại cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi có thể từ chối đường dẫn của quý vị.

Các vấn đề khác

  • Chúng tôi không kiểm soát những trang web của công ty khác mà chúng tôi đã thiết lập đường dẫn trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại nào gây ra do sử dụng trang web của công ty khác.
  • Ngoài những điều kiện trên, nếu có bất kỳ những quy định nào khác được đăng trong trang web của chúng tôi thì tất cả người sử dụng cũng nên tuân theo những quy định đó.