Tư vấn

Để nâng cao giá trị của khách hàng, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn về nhiều vấn đề quản lý khác nhau.

Tư vấn hỗ trợ toàn diện

Chúng tôi cung cấp kiến thức chuyên môn sâu sắc và các giải pháp về các vấn đề quản lý phức tạp và đầy thử thách cho khách hàng. Hơn nữa, chúng tôi còn hợp tác với khách hàng để phát triển các giải pháp cách tân dựa trên quan điểm và lập trường của khách hàng, bao gồm tất cả các giai đoạn từ phát triển chiến lược và khái niệm, hỗ trợ tái cơ cấu và vi tính hóa công việc đến tăng cường quản lý IT trong việc phát triển và vận hành.

Lập chiến lược

Hỗ trợ xây dựng chiến lược và khái niệm

Chúng tôi giúp khách hàng phác thảo bản thiết kế tổng thể của các hoạt động kinh doanh và hệ thống thông tin được yêu cầu phải thực hiện chiến lược kinh doanh.

 • Xây dựng chiến lược/kế hoạch kinh doanh

  • Tăng cường năng lực bán hàng, quản lý thông tin kinh doanh (CPM *1)
  • Quản lý F&A *2, v.v…
 • Hỗ trợ dịch vụ hành chính tái cơ cấu

  • Hỗ trợ mở rộng công việc
  • Hỗ trợ điều tra & phân tích khác nhau
 • Đánh giá/phân tích tính khả thi của hoạt động kinh doanh mới
 • Phác thảo các chiến lược IT/kế hoạch trung hạn
Lập kế hoạch

Hỗ trợ nhiệm vụ tái cơ cấu và vi tính hóa

Chúng tôi giúp khách hàng thiết kế và lập kế hoạch cải thiện hoạt động kinh doanh như tinh giản và tối ưu hóa công việc.

 • Tái cơ cấu công việc/BPR *3

  • Hỗ trợ ứng dụng và thiết kế IFRS *4 về hệ thống nhân sự
  • Thiết kế quy trình bán hàng (Quản lý SFA*5)
 • Phác thảo kế hoạch vi tính hóa
 • Hỗ trợ cung ứng hệ thống
 • Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản trị nội bộ
 • Hỗ trợ BCP *6
Phát triển hệ thống Xây dựng cơ sở hạ tầng Vận hành & bảo trì

Hỗ trợ tăng cường quản lý IT

Chúng tôi giúp khách hàng thiết kế và thực hiện những biện pháp làm tăng tối đa hiệu quả ứng dụng IT trong tổ chức, nguồn nhân lực, quản trị và chi phí.

 • Tìm nguồn cung ứng IT
 • Nâng cấp và tăng cường quản trị IT
 • Tăng cường tổ chức và năng lực IT
 • Giảm chi phí IT/Quản lý đầu tư IT
 • Hỗ trợ PMO *7

  • Quản lý chương trình
  • Quản lý dự án
 • Hỗ trợ ứng dụng ERP *8
 • *1 Quản lý thành quả doanh nghiệp: Khái niệm bao gồm quy trình, phương pháp, biện pháp đánh giá và kỹ thuật cho phép công ty đo lường, giám sát và kiểm soát thành quả kinh doanh.
 • *2 Tài chính & Kế toán: Kế toán và tài chính
 • *3 Xây dựng lại quy trình kinh doanh: Khái niệm quản lý trong đó những quy tắc kinh doanh và tổ chức sẵn có được xem xét lại một cách toàn diện, và chức năng, quy trình công việc, hệ thống quản lý và hệ thống thông tin được thiết kế lại.
 • *4 Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế: Chuẩn mực kế toán được thiết lập bởi Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB).
 • *5 Tự động hóa lực lượng bán hàng: Hệ thống thông tin được sử dụng để hỗ trợ bán hàng, hoặc sử dụng hệ thống đó để tinh giản hoạt động bán hàng.
 • *6 Kế hoạch kinh doanh liên tục: Kế hoạch giảm thiểu thiệt hại tài sản và bảo đảm tính liên tục hoặc phục hồi kinh doanh nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp.
 • *7 Văn phòng quản lý dự án: Bộ phận chuyên môn của công ty đảm bảo dự án hoạt động suôn sẻ.
 • *8 Quy hoạch tài nguyên doanh nghiệp: Phương pháp hoặc khái niệm cải thiện hiệu quả kinh doanh bằng cách đảm bảo nguồn tài nguyên công ty được sử dụng một cách có hiệu quả, và cải thiện hệ thống IT có chức năng thực hiện phương pháp/khái niệm đó.