Xây dựng cơ sở hạ tầng

Để cung cấp môi trường hệ thống tối ưu cho khách hàng, chúng tôi đảm nhiệm mọi việc từ thiết kế đến xây dựng hệ thống. Chúng tôi cũng có thể chuẩn đoán rò rỉ thông tin , biện pháp bảo mật và cung cấp biện pháp đối phó.

Cung cấp mạng/Xây dựng cơ sở hạ tầng

Chúng tôi cung cấp mạng và cơ sở hạ tầng phù hợp với hệ thống của khách hàng nhất, xuyên suốt từ thiết kế đến xây dựng đồng thời lưu ý đến vận hành & bảo trì.

Cung cấp mạng

Có thể xây dựng mạng trung lập phù hợp với nhu cầu của khách hàng, bao gồm mạng internet, VPN và đường dây thuê bao.

Xây dựng cơ sở hạ tầng

Chúng tôi xây dựng môi trường cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu về thông số kỹ thuật và độ tin cậy của khách hàng, bao gồm tích hợp máy chủ bằng công nghệ ảo hóa và các dịch vụ máy chủ chuyên dụng.

 • Mạng Internet/VPN
 • Tích hợp máy chủ
 • KẾT NỐI AN TOÀN
 • Dịch vụ máy chủ chuyên dụng

Giải pháp bảo mật thông tin

Để đảm bảo thông tin được bảo mật, mạng nội bộ được theo dõi và kiểm soát trên quan điểm con người (ai), thiết bị IT (ở đâu) và thông tin (cái gì) để bảo vệ khách hàng khỏi nguy cơ rò rỉ thông tin ngày càng phức tạp.

 • Nền bảo mật SeP
 • Thông báo lịch sử truy cập dữ liệu SeP
 • CWAT
 • AssetView
 • SmartOn
 • PACKET BLACK HOLE
 • SPAM WATCHER
 • Phiếu kiểm tra lỗ hổng