Vận hành & bảo trì

Hơn 100 nhân viên có kinh nghiệm giữ cho hệ thống của khách hàng hoạt động ổn định, qua đó khách hàng có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh chính của mình.

Vận hành & bảo trì hệ thống

Thay cho khách hàng, chúng tôi thực hiện O&M (operation & maintenance ) như một gói đơn bao gồm cả việc trả lời các thắc mắc về tổng thể hệ thống và việc xử lý lỗi để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định.

Hỗ trợ cho cả hai hệ thống máy tính lớn và mở

Chúng tôi cung cấp một môi trường hoạt động ổn định cho cả hai hệ thống máy tính lớn và mở 24/7. Tất cả các công việc từ giám sát LED và thay băng cho tới công việc phức tạp riêng biệt của khách hàng đều được xử lý bởi nhân viên có kinh nghiệm.

 • Dịch vụ chính
 • Điều hành và giám sát công việc
 • Nhập lệnh
 • Thay băng từ
 • Kiểm tra các bản ghi và đèn LED
 • Xử lý cho vào phong bì và niêm phong
 • Dừng và khởi động thiết bị

Vận hành các ứng dụng

Khách hàng sẽ được hỗ trợ để các ứng dụng chạy thông suốt bằng cách liên tục giám sát (có ghi lại bản ghi truy cập, bản ghi hoạt động) và cài đặt các bản vá lỗi trung gian.

Bảo trì hệ thống

Trong trường hợp có lỗi, các vấn đề liên quan đến các ứng dụng và thiết bị IT sẽ được xác định kịp thời, các ứng dụng được sửa đổi khi cần thiết và các thiết bị IT sẽ được đem đi sửa chữa.

Thay thế khách hàng vận hành IT

Chúng tôi có thể đảm nhận công việc IT của khách hàng như đăng ký tài khoản, sao lưu email, cài đặt bản vá trên máy tính và quản lý vòng đời của thiết bị.

 • Quản lý tên miền
  Đăng ký và sửa đổi tài khoản, vận hành DNS, thay đổi quyền hạn truy cập
 • Quản lý máy tính
  Cài đặt bản vá, áp dụng biện pháp chống virus, quản lý tài sản
 • Phần mềm nhóm
  Quản lý hộp thư, quản lý sổ địa chỉ, sao lưu
 • Vòng đời của máy tính
  Quản lý mẫu, thiết lập, bố trí, vận chuyển