Phát triển hệ thống

Chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ cho hoạt động kinh doanh của khách hàng dựa trên kinh nghiệm được tích lũy trong lịch sử phát triển lâu dài từ phát triển các ứng dụng quy mô lớn dùng trong kinh doanh đến phát triển các hệ thống công nghệ thông tin.

Tóm tắt các giải pháp chủ yếu

Phòng giao dịch

Quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM/SFA)

Một cách hiệu quả để gia tăng doanh thu và nâng cao sự hài lòng của khách hàng chính là xây dựng hệ thống tích hợp để quản lý và sử dụng thông tin khách hàng. Dịch vụ được cung cấp xuyên suốt từ lúc lập kế hoạch và xây dựng chiến lược đến khi thành lập quy tắc vận hành.

Giải pháp EC tích hợp

Khách hàng và dữ liệu bán hàng được phân tích liên tục và chương trình khách hàng thân thiết được đưa ra trong đó sử dụng trang web EC riêng để thúc đẩy hoạt động bán hàng và giữ chân khách hàng tốt.

Cơ quan hậu bị (dịch vụ hành chính)

Kế toán và nghiệp vụ cá nhân/Thanh toán tiền lương

Việc quản lý công tác hậu bị của công ty được hỗ trợ mạnh mẽ từ hai khía cạnh: kế toán và nghiệp vụ liên quan đến cá nhân bao gồm thanh toán tiền lương. Một sự hợp tác năng động giữa tinh giản công việc và thông tin được thực hiện, cho phép quản lý và phân tích hiệu quả.

Các khía cạnh thông tin

Đặt phòng họp và hỗ trợ tiếp đón

Tự động phân phát thư mời bằng email đến những người tham dự cuộc họp và tự động đăng ký lịch trình và chức năng xem thông tin khách mời tại quầy tiếp tân, do đó nâng cao hiệu quả tổng thể.

  • Đây chỉ là một vài hệ thống chúng tôi đã phát triển cho khách hàng.

*Chúng tôi đã được phê duyệt CMMI cấp độ 3.